Sklo

Sklo ESG

Tepelně předpjaté sodnovápenaté jednovrstvé bezpečnostní sklo se vyrábí tak, že se sklo nahřívá na přesně určenou teplotu a následně kontrolovaně rychle chladí, přičemž ve skle  vznikne trvale rozložené  napětí,  čímž se sklo stává značně odolnějším oproti mechanickému a tepelnému namáhání.

Tabule bezpečnostního skla ESG se při rozbití působením vysoké energie, nahromaděné ve stavu vlastního napětí, roztříští na malé krychlovité úlomky, které snižují riziko poranění.Tato speciální struktura lomu je charakteristická pro ESG sklo. Kusy s tupými hranami drží pohromadě většinou ve větších kusech. Maximální přípustné velikosti úlomků jednovrstvého bezpečnostního skla ESG jsou konkrétně upraveny výrobní normou.

Použití: skleněné dveře a stěny, výplně zábradlí, tepelně namáhaná skla např u kuchyňských linek, markýzy, prvky prosklených fasád.

Sklo VSG

Vrstvené sklo VSG se skládá minimálně ze dvou skleněných tabulí, které jsou vzájemně spojené celým svým povrchem mezivrstvou. Jako mezivrstvu lze použít fólie z polyvinylbutyralu (PVB) nebo etylenvinylacetátu (EVA). Vrstvená skla poskytují větší počáteční odolnost vůči namáhání než obyčejné sklo float. Při rozbití zůstávají jednotlivé úlomky skla vcelku a jsou drženy meziskelní fólií.

Sklo může být vrstveno i z tabulí ESG skla.

Udává se tl. jednotlivých tabulí a tl. folie. Příklad označení VSG 66.2  = dvě tabule skla tl.6mm se středovou folií tl. 0,76mm

Použití: pro zvýšení bezpečnosti zasklení např. oken, výplně zábradlí, zasklení výtahových šachet, pochozí sklo, zvukově izolační sklo.

Ohýbané sklo

Ohýbané sklo se vyrábí postupným zahříváním plochého skla do okamžiku, kdy je dosaženo bodu změknutí skla. Poté se ponechá, aby získalo působením gravitace buď vydutý nebo vypouklý tvar do formy umístěné horizontálně v ohýbací peci. Když je ukončeno tvarování, sklo je zchlazeno řízenou rychlostí, aby bylo dosaženo hotového výrobku bez vnitřního napětí.

Technika ohýbání může být použita jak pro veškerá čirá skla, tak pro skla zabarvená ve hmotě, skla s pyrolytickou vrstvou, některá ornamentní skla.

Použití: Ohýbaná skla lze s úspěchem uplatnit jak v exteriéru (prosklené fasády, výkladce, výtahové šachty), tak v interiéru (schodiště, zábradlí, přepážky, nábytek atd.).

Komentáře nejsou povoleny.